Praktisch
Om alles zo vlot mogelijk te laten verlopen hebben we onderstaande huisregels opgesteld.

Huisregels

Bij inschrijving/betaling verklaart de deelnemer zich akkoord met vermelde huisregels.

Algemeen:

 • Een inschrijving is geldig vanaf het moment dat de betaling wordt ontvangen.
 • Een lessenreeks, workshop of stage kan kosteloos worden geannuleerd tot twintig dagen voor de aanvang van de betreffende activiteit.
 • In uitzonderlijke omstandigheden of bij onvoldoende deelnemers kan een lessenreeks, workshop of stage geannuleerd worden.
 • Tijdens de lessen, workshops en stages worden regelmatig foto's genomen en video's opgenomen die kunnen dienen voor promotionele doeleinden van Music@play vzw. Indien u niet wenst dat een beeld van de deelnemer wordt gebruikt, gelieve dit schriftelijk te melden met vermelding van de naam en tevens een foto van de deelnemer. Dit zal zeker gerespecteerd worden.
 • Kadobonnen zijn steeds één jaar geldig vanaf de aankoopdatum vermeld op de bon.
 • Music@play vzw kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor diefstal, verlies en/of schade aan de persoonlijke voorwerpen van de deelnemers.
 • Roken is ten strengste verboden in onze ruimtes.
 • Bij het beschadigen van materiaal en/of infrastructuur zullen alle kosten verhaald worden op de schuldige(n).
 • Bij diefstal zal steeds de politie verwittigd worden.
 • In het geval van betwisting is het Belgisch recht van toepassing en zijn enkel de rechtbanken van Gent bevoegd.

Lessen:

 • Het inschrijvingsgeld dient betaald te worden vóór de eerste les. Indien dit niet het geval is, kunnen de les en bijhorende inschrijving geannuleerd worden.
 • Wanneer het inschrijvingsgeld niet wordt betaald voor de tweede les, kan Music@play vzw een administratiekost aanrekenen van 10€.
 • De deelnemer kan lessen verplaatsen aan een ratio van 1 op 5. Bijvoorbeeld: er kunnen twee lessen worden verplaatst bij een reeks bestaande uit tien lessen. Niet van toepassing op de groepslessen (zie onder voor regels groepslessen).
 • De annulatie/verplaatsing van een les dient tenminste 12 uren op voorhand te gebeuren via mail, sms of telefoon. Indien er niet of te laat wordt geannuleerd, vervalt de les. Niet van toepassing op de groepslessen (zie onder voor regels groepslessen).
 • Bij stopzetting van de lessen beslist Music@play vzw steeds over het recht op een gedeeltelijke teruggave van het inschrijvingsgeld. Deze eventuele teruggave gebeurt in de vorm van een tegoedbon en kan maximum de helft bedragen van het inschrijvingsgeld. Een tegoedbon is drie maanden geldig. Er zal hierbij steeds een administratiekost aangerekend worden ter waarde van 1 individuele les van 60 minuten.
  Niet van toepassing op de groepslessen (zie onder voor regels groepslessen).
 • Bij de groepslessen is er geen terugbetaling noch annulatie van één of meerdere lessen mogelijk.

Stages en workshops:

 • Het inschrijvingsgeld dient betaald te worden vóór de uiterlijke betaaldatum die vermeld wordt in de bevestigingsmail bij inschrijving. Indien de betaling ons niet tijdig bereikt dan wordt de plaats opengesteld voor de deelnemers op de wachtlijst.
 • Ingeval van ziekte of ongeval: gelieve ons hiervan tijdig te verwittigen (tenminste 48 uren op voorhand). Uw schriftelijke aanvraag tot terugbetaling, samen met het medisch attest, dient ons binnen de termijn van vijf werkdagen vanaf de start van de stage/workshop te bereiken. Het inschrijvingsgeld, verminderd met een administratiekost van 12,5 euro, zal nadien worden terugbetaald.